Máy chủ


Hướng dẫn cài đặt nginx, mysql và mongodb vào máy chủ Ubuntu 22.04 mới nhất
Hướng dẫn cài đặt nginx, mysql và mongodb vào máy chủ Ubuntu 22.04 mới nhất

Đây là những phần mềm mình thường hay dùng để setup một web server hoạt đông, đây là cách mình đã cài đã cài đặt thành công nginx, mysql và mongodb vào server Ubuntu 22.04

12-03-2023
Cách khôi phục dữ liệu mysql bằng dòng lệnh trên linux
Cách khôi phục dữ liệu mysql bằng dòng lệnh trên linux

Cách khôi phục dữ liệu của mysql bằng dòng lệnh sẽ giúp bạn có thể khôi phục được csdl từ terminal một cách đơn giản và không giới hạn dung lượng khi khôi phục vì dữ liệu đã nằm sẵn trên server

15-10-2022
Máy chủ

Máy chủ

Nội dung

Tổng hợp những lỗi, kiến thức và các thủ thuật dành cho máy chủ mà trong quá trình sử dụng hoặc mình cần dùng, sẽ được mình tổng hợp tại đây

Tags
Máy chủ vps cài đặt vps những thao tác cần biết trên linux