Cách chuyển dữ liệu từ máy chủ cũ sang máy chủ mới - Copy dữ liệu thông qua ssh bằng lệnh scp

Pham Kha
13:01 08-07-2023
6597

Thông thường để chuyển dữ liệu sang máy chủ mới đa số các bạn mới làm sẽ tải hết dữ liệu về máy tính cá nhân sau đó chuyển sang máy chủ mới, việc chuyển dữ liệu như vậy khá tốn thời gian về việc chúng ta phải tải về rồi mới đăng lên máy chủ mới mà ta có thể chuyển dữ liệu trực tiếp từ máy chủ củ sang máy chủ mới bằng lệnh scp

Cài đặt thư viện sshpass

Đầu tiên chúng ta cần cài sshpass điều này sẽ giúp chúng ta nhập mật khẩu để copy dữ liệu giữa hai máy chủ với nhau và có thể chạy ngầm lệnh.

apt-get install sshpass

Câu lệnh sao chép dữ liệu scp

sshpass -p "password" scp -r /some/local/path root@ip_server:/some/remote/path

Trong đó:

  • password: thay thành password máy chủ muốn kết nối
  • root: thông thường ở đây là root
  • ip_server: là ip của máy chủ muốn kết nối
  • -r là sao chép luôn folder

Chạy lệnh scp ngầm trong máy chủ

Đối với những máy chủ có dữ liệu lớn bạn nên chạy ngầm câu lệnh copy và bạn có thể thoát khỏi cửa sổ kết nối ssh mà việc copy vẫn diễn ra bình thường.

nohup sshpass -p "password" scp -r /some/local/path root@ip_server:/some/remote/path &

Các bạn để ý sau khi chạy lệnh sẽ xuất hiện một PID các bạn nhớ lại PID và kiểm tra nó bằng lệnh ps -p <PID> hoặc kiểm tra trong lệnh htop

Quảng cáo

Bài viết mới