Lập trình


Lập trình

Lập trình

Chia sẽ những kiến thức lập trình và xử lý những lỗi thường gập trong việc code

Nội dung

Nơi đây mình sẽ ghi lại những thứ mà mình từng gặp phải và tìm kiếm giải pháp trên mạng lưu trữ lại để giúp cho những bạn đang tìm kiếm cách giải quyết tốt nhất, chia sẽ những thứ hay liên quan đến lập trình, những đoạn code hay.

Phần mềm gần đây