Cách chèn filter, chèn hiệu ứng vào video bằng ffmpeg

Pham Kha
06:50 15-03-2023
11806

Cách chèn filter, chèn hiệu ứng vào video bằng ffmpeg

Thông thường để chèn hiệu ứng như tuyết rơi thườn phải sử dụng phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp mới thêm vào được, nhưng hôm nay 9tech chia sẽ cách sử dụng ffmpeg để chèn hiệu ứng tuyết rơi vào video hoàn toàn tự động

Đoạn mã ffmpeg sử dụng để chèn tuyết rơi vào video

ffmpeg -i video.mp4 -stream_loop -1 -i mc.mp4 -filter_complex "[1:v]colorkey=0x000000:0.1:0.1,format=rgba,colorchannelmixer=aa=0.3[ckout];[0:v][ckout]overlay=x=(main_w-overlay_w):y=(main_h-overlay_h):shortest=1[out]" -map "[out]" -map 0:a -c:v libx264 -preset fast output_9tech.dev.mp4

 

Trong đó: 

  • mc.mp4 là video tuyết rơi
  • video.mp4 là video gốc muốn chèn tuyết rơi vào
  • colorkey=0x000000 là mã màu nền. Ở đây mình sử dụng video tuyết rơi có nền đen nên mã màu là 0x000000. Nếu bạn không biết có thể xem cách xác định mã màu ở đây Cách xác định mã màu của video
  • colorchannelmixer=aa=0.3 độ mờ của video tuyết rơi

 

Trước và sau khi sử dụng hiệu ứng tuyết rơi

Bạn có thể sử dụng video hiệu ứng khác để thay thế cho hiệu ứng tuyết rơi bằng cách tìm video khác trên trang youtube với từ khoá "rain overflow" (hiệu ứng mưa). Đối với hiệu ứng có nền đen bạn không cần phải sửa lại đoạn code ffmpeg, còn những nền khác bạn cần phải xác định lại mã màu nền  mới tách đúng được nhé (Cách xác định mã màu của video dành cho video có nền khác màu đen). 

Cách chèn filter, chèn hiệu ứng vào video bằng ffmpeg

Tìm hiệu ứng mưa trên youtube

Cách chèn filter, chèn hiệu ứng vào video bằng ffmpeg

Video tuyết rơi

Cách chèn filter, chèn hiệu ứng vào video bằng ffmpeg

Ảnh trước và sau khi sử dụng hiệu ứng tuyết rơi

Hướng dẫn chạy tool tạo tuyết rơi cho video

Khi tải về xong các bạn giải nén tập tin ra sẽ được một thư mục giống như hình bên dưới. Để chạy các bạn cần thay video.mp4 thành video của bạn là được, sau khi thay không chỉ cần bấm vào file "chen hieu ung tuyet roi 9tech.dev.bat" là nó sẽ tự động chèn hiệu ứng tuyết rơi vào cả video của bạn.

Quảng cáo

Cách chèn filter, chèn hiệu ứng vào video bằng ffmpeg

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tạo tuyết rơi

Ngoài ra các bạn có thể sử dụng các hiệu ứng khác thay thế cho tuyết rơi, chỉ cần bạn tải về từ youtube sau đó xác định mã màu cho đúng là bạn hoàn toàn có thể thay thế hiệu ứng khác. 

 

Tải Cách chèn filter, chèn hiệu ứng vào video bằng ffmpeg

mediafire | 62 MbChèn hiệu ứng tuyết rơi bằng f

Bài viết mới