Kết quả tìm tag "tuyết rơi vào video"

Thông thường để chèn hiệu ứng như tuyết rơi thườn phải sử dụng phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp mới thêm vào được, nhưng hôm nay 9tech chia sẽ cách sử dụng ffmpeg để chèn hiệu ứng tuyết rơi vào video hoàn toàn tự động

Bài viết mới