Kết quả tìm tag "cài đặt mongodb vào ubuntu 22.04"

Đây là những phần mềm mình thường hay dùng để setup một web server hoạt đông, đây là cách mình đã cài đã cài đặt thành công nginx, mysql và mongodb vào server Ubuntu 22.04

8133
12-03-2023

Bài viết mới