Hướng dẫn upload keystore mới lên chplay khi mà quên mất keystore củ?

Pham Kha
17:12 27-12-2022
2530

Đôi khi một ứng dụng sau khi viết xong và đã gửi lên chplay thì bạn sẽ làm thêm một ứng dụng mới dựa trên ứng dụng đã làm và từ đó việc bạn tạo ra một chữ ký mới sẽ đè lên chữ ký củ hoặc bạn lưu trữ ở đâu đó mà bạn không nhớ (giống mình), đến khi ứng dụng củ cần cập nhật lại thì không còn keystore củ và ứng dụng của bạn sẽ không cập nhật được, bây giờ chúng ta cần gửi một yêu cầu hỗ trợ đến google và nói rằng tôi đã mất keystore hay chữ ký số ứng dụng.

1. Gửi yêu cầu hỗ trợ mất keystore đến Google Chplay

Đầu tiên các bạn cần vào App của mình và tìm đến Thiết lập -> Tính toàn vẹn của ứng dụng -> Chúng chỉ khoá tải lên -> Bấm vào liên kết "liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi"

Hướng dẫn upload keystore mới lên chplay khi mà quên mất keystore củ?

2. Điền thông tin hỗ trợ google để lại keystore mới

Ở đây bạn chỉ cần điền theo hướng dẫn là được. 

Hướng dẫn upload keystore mới lên chplay khi mà quên mất keystore củ?

 

Ở đây bạn chọn No -> I lost my upload key xong rồi điền vào ô nội dung là "i lost my key" là được

Hướng dẫn upload keystore mới lên chplay khi mà quên mất keystore củ?

Sau khi thực hiện bước này sẽ có một email gửi về email tài khoản nhà phát triển của bạn có nội dụng như ảnh sau. Việc cần làm tiếp theo là chờ nhận được email phản hồi từ nhân viên hỗ trợ.

Quảng cáo

Trong trướng hợp của mình tầm 2 tiếng là có email từ nhân viên gửi lại để hướng dẫn tạo keystore mới.

Hướng dẫn upload keystore mới lên chplay khi mà quên mất keystore củ?

3. Nhận email phản hồi từ nhân viên hỗ trợ Google 

Sau khi nhận được email phản hồi từ nhân viên hướng dẫn thì bạn cần tạo 1 keystore mới rồi chuyển thành file có định dạng là "upload_certificate.pem" để gửi lại cho nhân viến đó.

Hướng dẫn upload keystore mới lên chplay khi mà quên mất keystore củ?

Tạo keystore mới ở đây mình dùng react native nên sẽ khác với android studio xíu nhé

//Tạo keystore mới với alias là my-key-alias
keytool -genkeypair -v -storetype PKCS12 -keystore my-upload-key.keystore -alias my-key-alias -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000

Chuyền keystore thành file "upload_certificate.pem" bằng đoạn lệnh sau

//Lưu ý phần alias và mật khẩu phải nhập cho đúng mới tạo được file pem nhé
keytool -export -rfc -alias my-key-alias -file upload_certificate.pem -keystore my-upload-key.keystore

Bây giờ dùng file "upload_certificate.pem" gửi lại cho nhân viên email và tiếp tục chờ phản hồi.

Hướng dẫn upload keystore mới lên chplay khi mà quên mất keystore củ?

Sau khoản chưa được 1 tiếng thì nhận được thông tin xác nhận rằng keystore mới sẽ hoạt động sau 48 giờ và nó có ghi thời gian cụ thể khi nào bạn có thể upload app mới lên được.

Hướng dẫn upload keystore mới lên chplay khi mà quên mất keystore củ?

Qua bài viết này mình mong các bạn có thể tự mình gửi yêu cầu hỗ trợ thay chữ ký ứng dụng một cách dễ dàng. Nếu thấy hay thì like, share và subscribe nhé.

Bài viết mới