Chia sẽ tất cả các số điện thoại của Việt Nam đầy đủ nhất

Pham Kha
17:06 06-10-2022
1306

Giới thiệu 

Do mình có việc cần sử dụng các số điện thoại của các nhà mạng như Viettel, mobifone, vinaphone, vietnamobile, gmobile nên mình đã tạo ra danh sách các đầu số và số điện thoại từng nhà mạng.

Chia sẽ tất cả các số điện thoại của Việt Nam đầy đủ nhất

Cách tạo ra tất cả số điện thoại của mọi nhà mạng Việt Nam

Các số điện thoại được tạo ra từ đoạn code này nếu bạn thích có thể lấy về chạy thử, code tạo số điện thoại này được viết bằng nodejs nên để chạy được bạn cần cài đặt nodejs nhé.

const fs = require('fs');
const NhaMang = [
  {
    'mang': 'viettel',
    'dauso': ['086', '096', '097', '098', '032', '033', '034', '035', '036', '037', '038', '039']
  },
  {
    'mang': 'vinaphone',
    'dauso': ['088', '091', '094', '083', '084', '085', '081', '082']
  },
  {
    'mang': 'mobifone',
    'dauso': ['089', '090', '093', '070', '079', '077', '076', '078']
  },
  {
    'mang': 'vietnamobile',
    'dauso': ['092', '056', '058']
  },
  {
    'mang': 'gmobile',
    'dauso': ['099', '059']
  }
];
(async function start(){
  for await (let value of NhaMang)
  {
    let listDauSo = value.dauso
    for await (var dauso of listDauSo)
    {
      // console.log( dauso)
      for(let i = 0; i<= 9999999; i++)
        {
          await ghiDuLieu(i, dauso, value.mang)
        }
    }
  }
})()
function ghiDuLieu(i, dauso, mang)
{
  return new Promise(async (resolve, reject) => {
    let sokhong = ''
    if(i.toString().length < 7)
    {
      let bosungsokhong = 7-i.toString().length;
      // console.log(i.toString().length);
      for(j = 0; j < bosungsokhong;j++)
      {
        sokhong +='0'
      }
    }
    console.log(dauso + sokhong + i)
    allData = dauso + sokhong + i + '\r\n';
    await fs.appendFile(`./${dauso}_${mang}.txt`, allData, function (err) {
      if (err) {
        console.log(err);
        // append failed
      } else {
        resolve();
        // done
      }
    })   
  })
}

Để chạy được code javascript này bạn cần tạo một tập tin có đuôi là .js ví dụ đặt tên là taoSDT.js, copy đoạn code phía trên và patse vào trong file taoSDT.js, tiếp theo bạn mở cmd tại thư mục chứa file taoSDT.js và tiến hành nhập đoạn lệnh sau:

node taoSDT.js

Quá trình tạo ra số điện thoại bằng code sẽ tốn khá nhiều thời gian nên bạn có thể tải tất cả số điện thoại Việt Nam ở phần download phía cuối bài, code này bạn chỉ nên chạy tham khảo để sau này nếu gập trường hợp cần tạo số tự động thì bạn có thể áp dụng được.

Quảng cáo

Trong code có áp dụng kỹ thuật đồng bộ cho javascript để tạo số và ghi vào file được thống nhất. Các bạn đang học javascript thì xem kỹ đoạn code này vì sau này nó sẽ áp dụng rất nhiều khi cần sử dụng động bộ giữa các đoạn code.

Ví dụ: Khi tạo ra 1 số điện thoại thì phải chờ số điện thoại đó ghi vào file txt, nếu không áp dụng đồng bộ cho javascript thì những con số  được tạo ra sẽ không được ghi vào file txt đúng cách mà bạn muốn.

Số điện thoại Việt Nam theo đầu số và nhà mạng

Chia sẽ tất cả các số điện thoại của Việt Nam đầy đủ nhất

Tất cả số điện thoại của các đầu số Viettel 098, 097, 096, 086, 039, 038, 037, 036, 035, 034, 033, 032

Quảng cáo

Chia sẽ tất cả các số điện thoại của Việt Nam đầy đủ nhất

Tất cả số điện thoại của các đầu số Vinaphone 081, 082, 083, 084, 085, 088, 091, 094

Chia sẽ tất cả các số điện thoại của Việt Nam đầy đủ nhất

Tất cả số điện thoại của các đầu số Mobifone 070, 076, 077, 078, 079, 089, 090, 093

Quảng cáo

 

Mỗi nhà mạng điều có những đầu số riêng và mình lưu thành từng đầu số kèm tên của nhà mạng để các bạn dễ sử dụng. Mỗi tập tin điều có dung lượng như nhau là 117,118KB và có 10 triệu số điện thoại trong mỗi tập tin.

Lưu ý: Số điện thoại trên được tạo ra từ đoạn mã trên nên có thể rất nhiều số là không có thật.

 

 

Bài viết mới