Kết quả tìm tag "không vào được trang web win 7"

Nhiều laptop chạy hệ đều hành win 7 không thể truy cập website do hết hạng chứng chỉ bảo mật SSL và cần cập nhật lên SSL mới để có thể truy cập website bình thường