Phần mềm gõ tiếng việt Unikey

Pham Kha
15:55 22-08-2022
274

Phần mềm gõ tiếng việt unikey

Gõ tiếng việt trên máy tính giờ đây là một phần không thể thiếu trên mỗi chiếc máy tính, laptop. Phần mềm gõ tiếng việt Unikey hoặc Evkey đều là những phần mềm gõ tiếng việt tốt nhất giúp chúng ta gõ tiếng việt trên máy tính. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu một số tính năng cơ bản của phần mềm gõ tiếng việt Unikey

Giới thiệu về phần mềm gõ tiếng việt miễn phí Unikey

Phần mềm gõ tiếng việt Unikey

Được biết unikey là phần mềm được nhiều người việt nam lựa chọn là phần mềm để gõ tiếng việt có dấu. Unikey có đầy đủ các kiểu gõ như VNI hoặc Talex, nó còn nhiều kiểu mã hoá kiểu chữ giúp chúng ta có thể sử dụng được nhiều font tiếng việt khác nhau.

Cách gõ tiếng việt có dâu bằng unikey

  1. Gõ tiếng việt theo kiểu VNI hay còn gọi là kiểu bỏ dấu bằng số
Số Dấu Ví dụ
1 sắc gió : gio1
2 huyền bình : bi2nh
3 hỏi nghỉ : nghi3
4 ngã gõ : go4
5 nặng nhịn : nhi5n
6 dấu mũ ^ sông : so6ng
7 dấu ư ơ như mơ : nhu7 mo7
8 dấu á ă măn tre: ma8n tre
9 đ đi: d9i

Giờ để làm quen với cách gõ này, bạn cần thực tập gõ nhiều lần bằng cách tìm một quyển sách nào đó rồi gõ lại, dần dần bạn sẽ quen với cách gõ mày.

2. Bỏ dấu theo talex

Chữ Dấu Ví dụ
s sắc gió : gios
f huyền bình : bifnh
r hỏi nghỉ : nghir
x ngã gõ : gox
j nặng nhịn : nhijn
aa, oo dấu mũ ^ sông : soong
w dấu ư ơ ă như mơ : nhuw mow
dd đ đi: ddi

Tải Phần mềm gõ tiếng việt Unikey

Bình luận

Phần mềm gần đây